Incassodiensten


Incassodiensten van SWG

SWG Incasso Advocaten is gespecialiseerd in het verrichten van incassodiensten voor:

Huurincasso

Het innen van achterstallige huurtermijnen is een specifieke materie en behoort tot 1 van onze gespecialiseerde incassodiensten. Of het nu gaat om zakelijk onroerend goed, zoals winkelruimtes of kantoren, of woonruimte: naast het betalen van de huurpenningen is het van groot belang om de huurder zoveel mogelijk te behouden. Echter in de praktijk van huurincasso komt het ook vaak voor dat het incasseren van de verschuldigde huur parallel loopt aan een ontruimingsprocedure. Onze specialisten hebben hier ruime ervaring mee en zorgen ervoor dat er snel en resultaatgericht wordt gehandeld.

Zakelijke incasso

SWG Incasso Advocaten legt zich ook toe op het incasseren van zakelijke vorderingen (“business-to-business”, B2B incassobureau). Vaak gaat het daarbij om grotere bedragen en soms ook complexe geschillen. Als incasso advocaten beschikken we over de slagkracht en juridische mogelijkheden om snel tot resultaten te komen. Zaken als het leggen van conservatoir beslag, het aanvragen van een faillissement en het voeren van procedures zijn voor ons dagelijkse werkzaamheden die we daardoor snel en tegen relatief lage kosten voor u uitvoeren.

Incasso buitenland

Internationale incasso is eveneens een specialisatie van SWG Incasso Advocaten. Indien langs minnelijk weg geen resultaat wordt geboekt, dan treden wij daadkrachtig op door het inzetten van een Europees betalingsbevel: een snelle en kosteneffectieve procedure waarmee binnen afzienbare tijd een uitvoerbaar vonnis wordt verkregen. Met dit vonnis is het bijvoorbeeld mogelijk de vordering te laten uitbetalen door uw eventuele kredietverzekeraar. Maar ook kunnen wij de executie van dit vonnis ter hand nemen en zodoende betaling van uw vordering afdwingen.

Vorderingen uit duurovereenkomsten

Ons kantoor heeft langdurige ervaring en een reputatie op het gebied van repeterende vorderingen zoals huurtermijnen, leasebedragen, premie-incasso, hypotheekincasso en leningen. Het periodiek ophogen van de vorderingen is binnen onze methodieken en systemen vanzelfsprekend waarbij rente en kosten automatisch worden aangepast. Zodoende kunnen wij uw vorderingen uit duurovereenkomsten snel en afdoende afhandelen.

Incasso met meerdere betrokken partijen

SWG Incasso Advocaten weet goed om te gaan met het incasseren van achterstallige posten waarbij meerdere partijen zijn betrokken. Dit kan een huurvordering zijn waarbij de formele eigenaar en de beheerder partij zijn, maar ook een vordering vanuit factoring in welke geval zowel de leverancier als de factoringmaatschappij een partij vormen. Zelfs bij meer dan 2 partijen, denk bijvoorbeeld aan eventuele “funding entities”, zijn wij in staat om zonder vertraging en deskundig uw vordering succesvol af te wikkelen.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies van 1 van onze incasso advocaten? Bel dan 073-5231400 of vul het formulier op deze pagina in.

Ja, ik wil graag informatie!https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags