Eerste Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel


Eerste Kamer stemt in met nieuw wetsvoorstel

De Eerste Kamer heeft op 13 maart 2012 ingestemd met een wetsvoorstel dat een regeling voor incassokosten toevoegt aan Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering.
De wet normering buitengerechtelijke incassokosten is daarmee een feit en zal per 1 juli 2012 ingaan.

Maximum aan incassokosten

In deze wet is een maximum incassobedrag vastgelegd, die bedrijven in rekening mogen brengen bij regelmatig terugkerende vorderingen, zoals huurnota’s en energierekeningen, die niet betaald worden. Incassokosten mogen echter pas in rekening worden gebracht nadat er een aanmaning verstuurd is en de schuldenaar vervolgens na een periode van veertien dagen nog niet heeft betaald. Op dat moment mag een schuldeiser een bepaalt bedrag in rekening brengen voor incasso kosten.

Minimum bedrag voor incassokosten

Bij de incassokosten geldt naast een maximum bedrag, ook een minimum bedrag ter hoogte van € 40,-. Daarna is er als percentage van de hoofdsom een maximum te rekenen incassobedrag vastgelegd. Door middel van een zogenaamde staffel zijn de maximaal te betalen incassokosten inzichtelijk gemaakt en worden consumenten beschermd tegen onredelijke incassokosten.

Wet van invloed op werkwijze incassobureaus

Deze wet zal van invloed zijn op incassobureaus, zoals Incassobureau Arnhem. Zij moeten hun bedrijfsvoering in veel gevallen aanpassen op deze nieuwe wet. Voor consumenten en kleine bedrijven, zoals eenmanszaken geeft de wet normering buitengerechtelijke incassokosten meer duidelijkheid en komen zij niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Ja, ik wil graag informatie!https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/gucci-replica-2023-top-websites-to-buy-gucci-high-quality-bags-news-319714 gucci replica gucci replica bags Replica Gucci bags replica bags replica bags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/best-dior-replica-bags-for-sale-aaa-quality-fake-christian-dior-news-323472 Dior Replica Bags Dior Replica Replica Bags Fake Christian Dior Christian Dior Fake Best Replica Bags Quality Replica Bags Replica Designer Bags Luxury Replica Handbags https://www.outlookindia.com/outlook-spotlight/replica-designer-bags-top-luxury-replica-handbags-stores-for-sale replica bags Replica Handbags< Best replica bags Designer replica handbags https://medium.com/@weikkokvmwoem/buy-now-best-replica-hermes-birkin-bags-13c3d16610b9 https://medium.com/@bertiebuffum/seeking-replica-luxury-bags-but-at-an-affordable-price-point-a7d43ca26822 https://sites.google.com/view/dolabuyru/ Replica Designer Bags